Poslední oficiální setkání v letošním roce, osob zodpovědných za projekt, se uskutečnilo ve Zwickau a témat setkání bylo několik. Prvním tématem bylo zhodnocení letních soustředění, které bylo náročné jak po organizační, tak i po té sportovní stránce. Zároveň byla i naplánována zimní a letní soustředění pro rok 2020, tak abychom mohli včas tyto akce naplánovat a především pak zajistit ubytovací kapacity.

V další části setkání jsme probrali detaily plánovaných akcí do konce kalendářního roku a návrhy termínů společných akcí pro první čtvrtletí roku 2020 se závěrem, že nás čeká poslední rok tohoto projektu a je zapotřebí uskutečnit všechna setkání, která jsme si dali za cíl.