FC Slavia K. Vary - FSV Zwickau

Hra bez hranic - fotbal spojuje / Spiel ohne Grenzen - Fußball verbindet

Měsíc: Květen 2019

Společný výlet kategorií U8, U12 a U13 do Zwickau

V neděli 18. května v rámci projektu „Spiel ohne Grenzen – Fussball verbindet. Hra bez hranic – Fotbal spojuje“, který byl uzavřen mezi kluby FSV Zwickau a FC Slavia Karlovy Vary absolvovaly kategorie U8, U12 a U13 společný výlet do Zwickau. Hlavní náplní byla inerkulturní akce, kdy kluci mohli shlédnout poslední zápas domácího týmu v letošní soutěži. Před samotným zápasem jsme ještě společně stihli absolvovat trénink, který se nesl v uvolněné atmosféře.

Pokračovat

Atletická příprava a rozvoj hráčů

Náš partner ze Zwickau pořádal začátkem května třídenní školení trenérů na téma „atletická příprava a rozvoj hráčů“. Náš trenérský tým, vzhledem k probíhajícím soutěžím, se tohoto semináře zúčastnil pouze v sobotu 4. května 2019. Samotný seminář vedli trenéři z partnerského klubu se specializací na atletickou přípravu. V rámci semináře měli trenéři možnost vidět na vlastní oči, jakým způsobem se pracuje s jednotlivými hráči napříč všemi kategoriemi.

Pokračovat

Letošní druhé setkání osob zodpovědných za plánování akcí

První týden v květnu proběhlo letošní druhé setkání osob zodpovědných za plánování akcí v rámci projektu, který náš klub uzavřel s německým FSV Zwickau. Hlavní náplní jednání byly dva body a to detailní naplánování akce na začátku srpna, kdy se v Karlových varech představí během deseti dnů celkem šest kategorií ze Zwickau a také doplnění akcí, které se nepodařilo z důvodu ať už špatného počasí, či nezpůsobilých terénů při rekonstrukci areálu ve Zwickau.

Pokračovat