První týden v květnu proběhlo letošní druhé setkání osob zodpovědných za plánování akcí v rámci projektu, který náš klub uzavřel s německým FSV Zwickau. Hlavní náplní jednání byly dva body a to detailní naplánování akce na začátku srpna, kdy se v Karlových varech představí během deseti dnů celkem šest kategorií ze Zwickau a také doplnění akcí, které se nepodařilo z důvodu ať už špatného počasí, či nezpůsobilých terénů při rekonstrukci areálu ve Zwickau.

Dalším bodem schůzky byla příprava celodenních výletů našich přípravek do Zwickau na konci školního roku.