V polovině prázdnin proběhlo další plánované setkání osob zodpovědných za projekt, které mělo za cíl doladit poslední detaily srpnového soustředění, kterého se u nás v Karlových Varech zúčastní po pěti kategoriích z obou mužstev. Dalším z bodů jednání byla příprava akcí na nadcházející období, které bylo, bohužel, limitováno neexistujícím herním plánem pro novou sezonu.

Pokračovat