V rámci projektu a ve spolupráci s UČFT a FAČR proběhlo v Karlových Varech školení trenérů na téma: Přenos současných trendů do tréninku malých klubů. Pozvání na školení přijali panové Verner Lička a Jiří Strnad, kteří působí na úseku mládeže FAČR. V první části školení proběhla praktická ukázka se zaměřením na skladbu tréninkové jednotky, nastavení podmínek cvičení a samotný koučink a komunikace mezi trenéry. Ve druhé části školení byla připravena přednáška na efektivnost skladby tréninkové jednotky, pohled na komunikaci a úspěšnost zdokonalování individuálních dovedností. V závěru přednášky proběhla diskuze s přítomnými trenéry.

Pokračovat