Rozvoj a rozšíření interkulturní fotbalové sítě Zwickau – Karlovy Vary

Projekt „Hra bez hranic – fotbal spojuje“ spadá do Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (SN-CZ 2014-2020). Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce mezi fotbalovými kluby FC Slavia Karlovy Vary a FSW Zwickau.

Cíle projektu

Nadnárodní: V příhraničních oblastech Zwickau a Karlovy Vary bude vybudována fotbalová síť, nejprve s těmito dvěma fotbalovými kluby. FSV Zwickau hraje se svým 1. týmem profesionálního fotbalu třetí německou ligu. V oblasti mládeže je klub aktivní na regionální úrovni zaměřený na výkonnostní sport a méně na volnočasové aktivity. FC Slavia Karlovy Vary hraje ve 4. české nejvyšší soutěži mající za cíl jak výkonnostní, stejně tak sportovní a rekreační aktivity. Oba kluby chtějí vytvořit nad projektem dlouhodobé stabilní struktury, které přecházejí do intenzivní odborné přípravy s výměnou společných sportovních zkušeností metodiky, školení a didaktiky, které mají být porovnány a následně doplněny. Perspektivně mají být oba kluby, ale i celá oblast příhraničního regionu součástí tohoto partnerství a čerpat získané zkušenosti a ty pak uplatnit v budoucnosti mimo tento projekt.

Kluby: Pro kluby se díky programu projektu vyvine na obou stranách regionu mezinárodní rozšíření sportovních možností. Výměna a testování vzájemné tréninkové metodiky a didaktiky, její uskutečnění v různých fázích projektu (trenérské vzdělávání, školení, soustředění atd.) průběžně přispívá ke zvýšení vzdělávání všech věkových kategorií a dobrovolných pomocníků a tím zvyšuje jejich profesionalitu.

Aktuálně je téma mezinárodní integrace ve sportu vysoce aktuální, a to nejen na úrovni klubů, ale i jednotlivců. Zejména ve fotbale dochází k tematickým konfliktům, jak by se měl klub postavit k mezinárodní integraci a jak se k ní postavit tak, aby v budoucnu zamezil případným problémovým situacím. Kluby budou v oblasti fungovat jako vzor pro mezinárodní a mezikulturní spolupráci podporující práci s mládeží a zároveň podporovat případné napodobitele projektu.

Individuální: Na předchozích základech umožní projekt účastníkům na všech úrovních (děti, mládež, trenéři, rodiče i funkcionáři) přístup k mezikulturním kompetencím a poskytne rozšíření jednotlivých jazykových znalostí. Toho bude dosaženo např. společnými mezikulturními akcemi, jako jsou společné prohlídky měst, okružní jízdy, ale i individuální mezikulturní vzdělávací události. Jak pro sportovce a trenéry, tak i funkcionáře a rodiče bude pro účastníky projektu na obou stranách příhraničí přístupná mezinárodní a díky oběma klubům i rozdílná tréninková metodika a didaktika. Tento přístup je zvláště u dětí a dospívajících velmi důležitý a vede k rozvoji sportovních dovedností mládeže.

V rámci projektu budou pořádány akce v obou zemích: Sloužit k tomu budou jak přátelské turnaje, zápasy, společné tréninky a rovněž další i nefotbalové akce, které budou sloužit k výměně zkušeností a zážitků dětí, mládežníků a funkcionářů.

Cílem projektu „hry bez hranic“ je ve 3 fázích (iniciační, uskutečňující a kontinuální) vybudovat a otestovat životaschopnou strukturu, která bude schopna fungovat i po skončení projektu. Osobní kontakty na všech úrovních projektu (děti, mládež, rodiče, trenéři a funkcionáři) neskončí spolu s koncem projektu v roce 2020, ale budou i nadále pokračovat. Zkušenosti a získané znalosti nového jazyka se využijí a zhodnotí i po ukončení projektu. Trenéři začlení své získané poznatky do každodenní praxe, aby mohli děti a mládež své získané schopnosti z projektu denně uplatnit. Všechny v projektu získané pomůcky lze v budoucnu použít pro pokračování mimoškolních aktivit.

Prostřednictvím projektu by obě strany rády přispěly k odstranění případných jazykových bariér, zlepšení jazykových schopností obou stran a vzniku nových, přeshraničních, synergií. Vedle jazykového rozvoje by se mladí fotbalisté měli rozvíjet jak na hřišti (zvýšení sportovní výkonnosti), tak mimo něj. Díky řadě společně realizovaných akcí se všichni účastníci, ať hráči na hřišti nebo projektoví pečovatelé vedle hřiště, lépe poznají a zažijí společné sportovní zážitky.