Náš partner ze Zwickau pořádal začátkem května třídenní školení trenérů na téma „atletická příprava a rozvoj hráčů“. Náš trenérský tým, vzhledem k probíhajícím soutěžím, se tohoto semináře zúčastnil pouze v sobotu 4. května 2019. Samotný seminář vedli trenéři z partnerského klubu se specializací na atletickou přípravu. V rámci semináře měli trenéři možnost vidět na vlastní oči, jakým způsobem se pracuje s jednotlivými hráči napříč všemi kategoriemi.

V první části proběhla teoretická část a po menší pauze pak část praktická. V průběhu školení se do diskuze pravidelně zapojovali i naši trenéři a jejich dotazy a podněty byly určitě přínosem pro toto školení. Přínosem pro náš klub je určitě i způsob, jakým se pracuje s mládeží ve Zwickau v rámci atletické přípravy a toto začlenit i do našich tréninků.