Poslední týden v září proběhlo školení trenérů žákovských kategorií na téma fungování sportovního střediska mládeže. Přednášku po celou dobu vedl vedoucí střediska mládeže u nás v klubu Dan Drahokoupil, který svou přednášku rozdělil do tří bloků. Po každém bloku vždy následovala diskuze, do které se se svými podněty zapojili přítomní trenéři jednotlivých kategorií.

První část přednášky byla zaměřena na chod mládežnických center u nás a povinnosti vyplývající pro přidělení licence mládežnického centra pro náš klub. Trenéři se tak mohli dozvědět, jaké povinnosti musí splnit klub a vedoucí střediska mládeže a jaké povinnosti musí plnit všichni trenéři jednotlivých kategorií.

Po krátké přestávce se v druhé části přednášky mohli trenéři seznámit s tréninkovým plánem a způsobu vedení jednotlivých tréninků v žákovských kategoriích. Velký důraz byl kladen na přechod mezi mladšími a staršími žáky, kteří svá utkání již hrají na velké hřiště a samotný přechod bývá pro většinu hráčů náročný.

V posledním bloku pak měli všichni trenéři možnost shlédnout tréninkovou jednotku pod vedením vedoucího střediska mládeže Dana Drahokoupila.

Velice zajímavé byly i příspěvky do jednotlivých diskuzí od trenérů z partnerského klubu, kde jsme měli možnost se dozvědět mimo jiné i to, že jejich žákovské kategorie hrají pouze regionální soutěže a celostátní soutěže hraje pouze kategorie U19, která je přechodem mezi mládežnickým a profesionálním fotbalem v samotném klubu a ti nejlepší mají možnost absolvovat přípravu či tréninky s prvním týmem klubu.