Dne 23. ledna 2019 proběhlo první setkání v roce v Karlových Varech a cílem tohoto setkání bylo předběžně naplánovat akce, které nás čekají především v prvním čtvrtletí roku 2019 a dále i akce, které jsou v plánu během celého roku 2019 a je potřeba začít s přípravou již teď (zajištění ubytování, sportovišť apod.), především pak společného soustředění všech kategorií starších žáků a dorostenců, které by mělo proběhnout na začátku srpna letošního roku.

Dalším tématem pak byla žádost německého partnera na SAB banku o prodloužení projektu o jeden rok s argumentací, že během loňského roku nebylo z důvodu nedostatku sportovišť či špatného počasí uskutečněno několik akcí. Dle vyjádření našeho partnera byla tato žádost zamítnuta. Na základě tohoto zamítnutí pak bylo předběžně dohodnuto, že neuskutečněné akce v loňském roce se budeme snažit rovnoměrně rozložit do letošního roku a pokusit se tak splnit harmonogram, který jsme si naplánovali v první fázi projektu.

Během dne došlo i na další témata týkající se jak projektu, tak i samotného fungování obou klubů nejen po stránce sportovní, ale i kulturní a sociální. Do budoucna jsme si dali cíl, abychom na úrovni trenérů, funkcionářů, ale především hlavně dětí zintenzivnili vzájemnou spolupráci na úrovni osobních kontaktů a pokusili se tak vytvořit nová přátelství pod názvem našeho projektu „Hra bez hranic“ – fotbal spojuje.