K druhému setkání osob zodpovědných za plánování a přípravu jednotlivých akcí v rámci projektu „Spiel ohne Grenzen – Fussball verbindet. Hra bez hranic – Fotbal spojuje“, který byl uzavřen mezi kluby FSV Zwickau a FC Slavia Karlovy Vary tentokráte došlo v Karlových Varech. Přítomen byl tentokrát i předseda klubu FC Slavia Karlovy Vary pan Stanislav Štípek.

Důležitým bodem v rámci tohoto setkání nebyla příprava první akce v Karlových Varech, která se koná dne 3. června 2018, ale následná akce a to od 22. do 24. června 2018, kdy do Karlových Varů přijede ze Zwickau kategorie U15. Detailně byl rozpracován harmonogram této akce, vč. Interkulturních částí, tak aby na sebe jednotlivé akce (trénink, zápas, pauzy na jídlo a regeneraci, prohlídka města, večerní program) navazovaly a nedošlo k prodlevám či neuskutečnění jedné z naplánovaných aktivit.

Dalším bodem našeho jednání bylo zhodnocení již uskutečněných akcí v rámci projektu, kde se obě strany shodly, že projekt funguje bez problémů, děti jsou nadšený a rodiče (jak z Německa, tak i z Čech) náš společný projekt hodnotí kladně a vidí v něm přínos nejen po stránce sportovní.

Na závěr byl předběžně domluven termín dalšího setkání a to dne 7. srpna 2018 ve Zwickau. V tento datum již budou známy termíny mistrovských utkání na příští rok a bude tak možné naplánovat akce na další období.