Po dlouhé pauze, kdy jsme celou dobu byli v kontaktu prostřednictvím telefonů, mailů a zoom konferencí, jsme se opět setkali a mohli tak začít plně pracovat na našem společném projektu. Naše setkání začalo v areálu Slávie v Drahovicích, kde aktuálně probíhá rekonstrukce budovy u haly, kde vzniknou nové šatny, sprchy a zázemí pro klub. Rekonstrukce by se měla dotknout pouze jedné společné plánované akce v červenci. V srpnu, kdy u nás opět proběhnou společná soustředění, by mělo být vše již dokončeno.

V plánu našeho setkání bylo několik bodů. Na začátku jsme zhodnotili realizované akce a připravili seznam akcí, které jsme z důvodu pandemie nemohli uskutečnit a které jsou tak před námi a mají v našem projektu prioritu. Jedním z bodů pak byla i žádost o další prodloužení našeho projektu, který měl skončit v prosinci roku 2020 a byl již jednou prodloužen a to do srpna roku 2021. Na závěr pak proběhla diskuze, jakým způsobem postupovat v případě dalšího zpřísnění ze strany obou států. Jsme si vědomi, že v aktuální situaci nelze plně plánovat dlouho dopředu a cílem je využít všech možností a k jednotlivým akcím přistupovat operativně.