Oficiální společné setkání osob zodpovědných za plánování a chod projektu proběhlo v roce 2020 jako první v Karlových Varech. V první části jsme společně řešili poslední detaily soustředění kategorií U14 a U19, které proběhne druhý víkend v únoru v Karlových Varech a zároveň i „Německý den“ kategorie U12 ve Zwickau, která se z důvodu nemoci nemohla zúčastnit této akce na podzim loňského roku.

Druhá část setkání přinesla zhodnocení loňského roku se závěrem, že se nám podařilo částečně dohnat skluz v počtu absolvovaných akcí z roku 2018. Cílem letošního roku je pak absolvovat zbytek neuskutečněných akcí.

Na závěr našeho jednání proběhla diskuze o možnosti další spolupráce mezi kluby a to opět v rámci projektu z Evropské unie.