Další setkání osob zodpovědných za projekt proběhlo tentokráte u našeho partnera ve Zwickau. Hlavním bodem našeho jednání bylo společné soustředění, které proběhne v srpnu u nás v Karlových Varech. Důležité bylo sestavit tréninkový plán pro všechny kategorie, na základě požadavků trenérů, za dodržení všech pravidel, které nám aktuální situace dovoluje či nařizuje. Partner byl také seznámen s aktuální zdravotní situací a s podmínkami pro vstup do České republiky s tím, že v případě jakékoliv změny budeme našeho partnera včas informovat. Zároveň proběhlo i vyhodnocení uskutečněných akcí v červenci s pozitivním ohlasem všech stran.